II Debata Miast i Regionów Partnerskich Województwa Lubelskiego odbyła się 18 września 2018 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym. Debata była inauguracją Europejskiego Tygodnia Innowacji. Organizatorem wydarzenia było Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej – Dom Europy oraz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.