W imieniu Stowarzyszenia Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej – Dom Europy zapraszamy do udziału w II edycji Debaty Miast i Regionów Partnerskich Województwa Lubelskiego
18 września br., które odbędzie się w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie.

Wydarzenie kierowane jest do jednostek samorządowych województwa lubelskiego i ich partnerów zagranicznych. W spotkaniu wezmą udział także przedstawiciele świata nauki, biznesu i administracji.  Debata będzie również uroczystą inauguracją II Europejskiego Tygodnia Innowacji. Więcej informacji na stronie www.etilubelskie.pl.

W ramach pierwszej edycji Debaty, która odbyła się 7 listopada 2017 r. organizowanej podczas
I Europejskiego Tygodnia Innowacji głównym przedmiotem rozmów była wymiana doświadczeń w zakresie sieciowania współpracy w kontekście inteligentnych specjalizacji regionów europejskich. W ramach paneli zostały przedstawione dobre przykłady współpracy zagranicznej realizowanej poprzez województwo lubelskie z partnerami z Ukrainy i Holandii a także między polskimi regionami. Kulminacyjnym punktem wydarzenia było podpisanie Protokołu ustaleń pomiędzy przedstawicielami władz regionalnych – Województwem Lubelskim a Tarnopolską Obwodową Administracją Państwową oraz Tarnopolską Radą Obwodową. Zorganizowana Debata spotkała się z dużym zainteresowaniem lubelskich samorządów.

Program tegorocznej edycji Debaty Miast i Regionów Partnerskich Województwa Lubelskiego skupiony będzie wokół kilku wątków tematycznych takich jak potencjał ekonomiczny i społeczny współpracy regionalnej, aktualne trendy gospodarcze oraz założenia nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Debata będzie okazją do wymiany doświadczeń i poglądów wśród przedstawicieli Jednostek Samorządów Terytorialnych i ich partnerów zagranicznych, wzbogacenia wiedzy oraz szansą do zawiązywania inicjatyw ponadregionalnych.

W związku z powyższym zapraszamy Państwa serdecznie do udziału w wyżej wymienionych wydarzeniach.

Więcej informacji: http://domeuropy.lubelskie.pl/debata2018