DEBATA MIAST I REGIONÓW PARTNERSKICH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Termin

18 września 2018 r.

Lokalizacja

Lubelskie Centrum Konferencyjne
ul. Grottgera 2 , Lublin

Organizator

Europejskie Centrum Integracji
i Współpracy Samorządowej – Dom Europy

Zaproszenie na Debatę 2018

W imieniu Stowarzyszenia Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej – Dom Europy zapraszamy do udziału w II edycji Debaty Miast i Regionów Partnerskich Województwa Lubelskiego 18 września br., które odbędzie się w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie.

Debata Miast i Regionów Partnerskich Województwa Lubelskiego to inicjatywa  Europejskiego Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej Dom Europy. Założeniem Debaty jest wzmacnianie i promocja współpracy międzynarodowej między miastami i regionami partnerskimi województwa lubelskiego oraz innymi podmiotami zaangażowanymi we wdrażanie innowacyjnych rozwiązań.

Wydarzenie kierowane jest do jednostek samorządowych województwa lubelskiego i ich partnerów zagranicznych. W spotkaniu wezmą udział także przedstawiciele świata nauki, biznesu i administracji.

Europejski Tydzień Innowacji 2018

Debata Miast i Regionów Partnerskich Województwa Lubelskiego będzie częścią II edycji Europejskiego Tygodnia Innowacji.

II edycja ETI powstała we współpracy nauki i biznesu, bazując konsekwentnie na budowanej przewadze gospodarczej województwa lubelskiego, płynącej z potencjału Inteligentnych Specjalizacji. ETI to przestrzeń do budowania relacji biznesowych, opartych na innowacjach, wiedzy oraz dialogu młodych firm z doświadczonym biznesem. W spotkaniu weźmie udział kilkanaście miast i regionów partnerskich, co posłuży wymianie dobrych praktyk gospodarczych.

Co jeszcze czeka was podczas ETI 2018? Sprawdź to:

IDEA I PROGRAM DEBATY MIAST I REGIONÓW PARTNERSKICH WL

Program tegorocznej edycji Debaty Miast i Regionów Partnerskich Województwa Lubelskiego skupiony będzie wokół kilku wątków tematycznych takich jak potencjał ekonomiczny i społeczny współpracy regionalnej, aktualne trendy gospodarcze oraz założenia nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Debata będzie okazją do wymiany doświadczeń i poglądów wśród przedstawicieli Jednostek Samorządów Terytorialnych i ich partnerów zagranicznych, wzbogacenia wiedzy oraz szansą do zawiązywania inicjatyw ponadregionalnych.

Debata Miast i Regionów Partnerskich będzie jednym z wydarzeń Europejskiego Tygodnia Innowacji

5 dni debat i warsztatów / 80 światowej sławy ekspertów/ 18 krajów partnerskich / 1300 uczestników

Europejski Tydzień Innowacji to jedno z unikalnych wydarzeń gospodarczych Europy Wschodniej. Ponad tysiąc uczestników I edycji, kilkadziesiąt paneli tematycznych oraz giełda startup, zaowocowały nowymi relacjami biznesowymi, partnerstwami i inwestycjami. Gospodarz spotkania – Województwo Lubelskie, nagrodzone zostało w klasyfikacji European Cities and Regions of the Future 2018/19, jako jeden z 10 europejskich regionów o najlepszej strategii przyciągania zagranicznych inwestycji.

O innowacjach związanych z Inteligentnymi Specjalizacjami regionu, również w kontekście nowej perspektywy finansowej, rozmawiać będą eksperci z całego świata.

PODSUMOWANIE DEBATY MIAST I REGIONÓW PARTNERSKICH 2018

II Debata Miast i Regionów Partnerskich Województwa Lubelskiego odbyła się 18 września 2018 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym. Debata była inauguracją Europejskiego Tygodnia Innowacji. Organizatorem wydarzenia było Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej – Dom Europy oraz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

Podczas Debaty, kolejny raz, delegaci z całego świata spotkali się z samorządami województwa lubelskiego.  Celem Debaty była wymiana poglądów pomiędzy samorządowcami z Polski i zagranicy na temat szans oraz wyzwań, jakie dają nam relacje biznesowe oparte na innowacjach, a także dialogu młodych firm z doświadczonym biznesem. 

Debata zebrała wielu przedstawicieli samorządów lubelskich, którzy aktywnie prowadzą współpracę zagraniczną  a także delegacje z regionów partnerskich województwa , m.in. ze Stanu Nevada (USA), Administracji Prowincji Henan (Chiny), naukowcy z Politechniki Henańskiej, delegacja z Prowincji Gelderland (Holandia), Obwodu Wołyńskiego i Tarnopolskiego . Debatę otworzyli Marszałek Województwa Sławomir Sosnowski wraz z Prezydentem Miasta Lublina Krzysztofem Żukiem, którzy zwrócili szczególną uwagę na potrzebę umiejętności budowania współpracy międzynarodowej przez samorządy w każdym wymiarze. Moderatorem spotkania był redaktor naczelny miesięcznika Forbes – Paweł Zielewski.

Redaktor na wstępie scharakteryzował aktualne trendy na rynku, który nie do końca jest oczywisty. Jednakże jak wskazał redaktor na wykresie, Indeks Krajów Wschodzących wg MSCI od ponad roku jest wschodzący mimo stale pojawiających się kryzysów. Dodatkowo teraz nadchodzi czas srebrnej gospodarki czyli działalność gospodarcza mająca na celu zaspokajanie potrzeb wynikających z procesu demograficznego starzenia się społeczeństwa. Liczba seniorów w 2050 roku wzrośnie o 1 miliard w porównaniu do 2017 r. To są ludzie, którzy mają pieniądze i obecnie uczą się korzystać z technologii i tej  technologii będą potrzebowali również w przyszłości.

W trakcie Debaty poza Marszałkiem Województwa Lubelskiego w dyskusji udział wzięli: Przewodniczący Tarnopolskiej Obwodowej Administracji Państwowej Stepan Barna oraz Konsul Honorowy RP w Las Vegas John Petkus. Debatę rozpoczął Sławomir Sosnowski – Marszałek Województwa Lubelskiego, który przedstawił zalety Lubelszczyzny. Marszałek Województwa Lubelskiego zwrócił uwagę iż Region Lubelski od początku nastawiony był na wchłanianie wiedzy, nauki i technologii. Dziś na Lubelszczyźnie jest rozwinięta sieć współpracy z regionami z całego świata.  To powoduje ze województwo lubelskie jest na coraz wyższym stopniu rozwoju. Istotnym elementem wpływającym na ten wzrost jest kreowanie odpowiednich warunków rozwoju. Na Lubelszczyźnie takim narzędziem był projekt realizowany z poziomu Komisji Europejskiej i Ministerstwa Rozwoju – sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej. Na bazie tej sieci powstaje teraz autostrada telekomunikacyjna ze światem, która daje Lubelszczyźnie możliwość szybkiej wymiany danych, informacji i realizacji projektów. Ponadto przedstawiając skok rozwojowy Lubelszczyzny nie wolno zapominać o zmianach jakie nastąpiły w ostatnich latach kadencji Pana Marszałka: zmniejszenie bezrobocia do 1%, podwojenie eksportu, otworzenie nowych rynków zbytu czy realizacja ponad 50 misji gospodarczych dla lubelskich przedsiębiorców i przyjmowanie kontrahentów z innych krajów. Poziom życia, infrastruktura i nakłady na inwestycje to jest mierzalne i to pokazuje że lubelskie ciągle się rozwija. Jednocześnie Marszałek zwrócił uwagę, iż nawiązywanie współpracy międzyregionalnej otwiera szeroko współpracę – to jest współpraca nauki, kultury, gospodarki i samorządu. Aktualnie lubelskie realizuje 10 projektów, w które zaangażowane są uczelnie i instytucje z Lubelszczyzny i innych krajów. Są to projekty, które opierają na transferowaniu technologii, zdobyczy naukowych i doświadczeń. Odległość w nawiązywaniu współpracy i partnerstw nie ma w tym zakresie znaczenia znaczenia. Ważna jest otwartość i chęć osiągnięcia celu.

Na otwartość w nawiązywaniu kontaktów zwrócił uwagę Konsul Honorowy RP w Las Vegas John Petkus zaznaczając, że jest to fundament zwycięstwa w biznesie. Współpraca pomiędzy Nevadą a Lubelszczyzną rozpoczęła się w 2015 roku od podpisania Listu Intencyjnego w Ministerstwie Gospodarki a w 2017 r. podczas podpisano umowę o współpracy. Od tego czasu odbyło się wiele wizyt przedstawicieli Lubelszczyzny w Nevadzie co pozwoliło pokazanie lubelskim firmom zalet prowadzenia biznesu i start-upu w Nevadzie.

Przewodniczący Tarnopolskiej Obwodowej Administracji Państwowej Stepan Barna zwrócił uwagę na bardzo dobre doświadczenia współpracy biznesowej pomiędzy Polską a Ukrainą.  Aktualnie ponad 60% zagranicznych inwestycji w Obwodzie Tarnopolskim to inwestycje z Polską. To daje perspektywy dla rozwoju regionu tarnopolskiego i współpracy z Lubelszczyzną.

Uczestnicy zwrócili również uwagę na to, że obecnie należy skupić się na współpracy z regionami. Pozwala to łatwiej nawiązać kontakt i zrealizować konkretne zamierzenia. To właśnie w regionach przedstawicielom władz najbardziej zależy na rozwoju na rzecz mieszkańców i firm tam funkcjonujących.

Debata Miast i Regionów Partnerskich Województwa Lubelskiego zakończyła się podpisaniem umowy o współpracy z Obwodem Tarnopolskim. Umowa podpisana przez przedstawicieli obu władz regionalnych Obwodu Tarnopolskiego: Stepana Barnę – Przewodniczącego Tarnopolskiej Obwodowej Administracji Państwowej oraz Wiktora Owczaruka – Przewodniczącego Tarnopolskiej Rady Obwodowej oraz przedstawicieli samorządu województwa lubelskiego: Marszałka Sławomira Sosnowskiego i Wicemarszałka Krzysztofa Grabczuka, ustala założenia przyszłej współpracy takie jak integracja europejska, transport, współpraca gospodarcza, innowacje i promocja przedsiębiorczości, kultura, ochrona środowiska oraz edukacja.

Tegoroczna edycja Debaty spotkała się z dużym zainteresowaniem środowiska samorządowego i biznesu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach Debaty Miast i Regionów Partnerskich Województwa Lubelskiego.