W okresie wakacyjnym 05-18 sierpnia 2017 organizujemy kolonie letnie dla dzieci rolników. Dopłata do kolonii to tylko 440 zł. Zapewniamy opiekę doświadczonej i specjalistycznej kadry, która zaraża pasją i energią oraz program wypełniony po brzegi atrakcjami – wszystko to czeka na Was tego lata!

Stowarzyszenie Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej „Dom Europy” przedstawia ofertę wypoczynku letniego w formie kolonii dla 50 dzieci rolników, których co najmniej jedno z rodziców objęte jest rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego w pełnym zakresie,  tj. jednocześnie ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim oraz emerytalno – rentowym lub pobiera świadczenia z KRUS (emerytura, renta). Dla potwierdzenia ubezpieczenia należy przedstawić oryginał zaświadczenia wystawionego przez terenowy oddział KRUS)

Termin turnusu: 05 – 18 sierpnia 2017
Lokalizacja turnusu: Dom Wczasowy „Halny”, Ul. Rybkówka 17, 34-500 Zakopane

Warunki uczestnictwa:

 1. Potwierdzenie dokonania wpłaty na konto Stowarzyszenia Dom Europy – 440 zł
  W cenie: zakwaterowanie (13 noclegów), wyżywienie (4 posiłki dziennie), przejazdy autokarowe, opieka pedagogiczna i medyczna, ubezpieczenie, bilety wstępu, przewodnik górski.
 2. wiek uczestnika 9 – 16 lat (kwalifikacji podlegają dzieci urodzone w latach 2001 – 2008);
 3.  wypełniona prawidłowo i wysłana do organizatora karta kwalifikacyjna (pod kartą powinien znajdować się podpis obojga rodziców lub opiekunów prawnych).
 4.  potwierdzenie uprawnień do świadczenia KRUS (oryginał zaświadczenia wystawionego przez terenowy oddział KRUS). UWAGA: nie będą uwzględniane odcinki wpłat!!!)
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Oryginał zaświadczenia z KRUS, powinienem wykazywać, że jedno z rodziców/prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno – rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS. Zaświadczenia muszę być wystawione na rodziców/prawnych opiekunów. Rodzice/opiekunowie prawni pobierający rentę bądź emeryturę zobowiązani są o przedstawienie zaświadczeń z KRUS, stwierdzających pobieranie renty bądź emerytury z KRUS (odcinek o wysokości renty nie jest dokumentem). Wszystkie dokumenty muszą być oryginalne. Opiekunowie prawni zobowiązani są dostarczyć wyrok/decyzję Sądu o prawach do opieki nad dzieckiem. Rodzić o innym nazwisku niż dziecko zobowiązany jest przedstawić akt urodzenia dziecka.

Wpłaty w wysokości 440 zł należy dokonywać na konto Stowarzyszenia Dom Europy:
Europejskie Centrum Integracji I Współpracy Samorządowej „Dom Europy”
Marii Curie Skłodowskiej 32/9
20-029 Lublin
Numer konta: 80 2030 0045 1110 0000 0261 1360
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział w Lublinie,
ul. Krakowskie Przedmieście 49, 20-076 Lublin
TYTUŁEM: – Imię i nazwisko dziecka, wpłata na działalność statutową, kolonia 2017.
(np. Jan Kowalski, wpłata na działalność statutową, kolonia 2017)
W przypadku wpłat za całą grupę- należy wpisać – Wpłata na działalność statutową kolonia 2017


*W przypadku stwierdzenia braku stosownych zaświadczeń KRUS w czasie trwania kolonii lub stwierdzeniu, iż na ich podstawie uczestnicy nie są uprawnieni do skorzystania z dofinansowania Funduszu Składkowego, kosztami wyjazdu zostanie obciążona rodzic dziecka.

* Wypoczynek letni w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750 zł na każdego uczestnika.

*· uczestnicy muszą posiadać w trakcie kolonii aktualną legitymację szkolną


 

Dokumenty do pobrania:

 1. Karta Kwalifikacyjna
 2. Wzór wypełnienia karty kwalifikacyjnej
 3. Program wypoczynku
 4. Ogłoszenie o koloniach
 5. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych