Pozostałe projekty

Stowarzyszenie Dom Europy na przestrzeni lat zrealizowało szereg projektów w ramach programów finansowanych ze środków zewnętrznych oraz własnych.
 •  Półkolonie dla 120 osobowej grupy dzieci w 2017 roku

  Czas trwania: lato 2017
  Grupa uczestników: 120 osób
  Półkolonie zrealizowano w następujących miejscowościach: Krzczonów, Trzebieszów, Manasterz, Modliborzyce.
  Wypoczynek letni w formie półkolonii w 2017 r. realizowany w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 375,00 zł na każdego uczestnika.

 •  Kolonie w Zakopanem 2017

  Czas trwania: 05.08 – 18.08.2017
  Grupa uczestników: 50 osób
  Wypoczynek letni w formie kolonii w 2017 r. realizowany w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750,00 zł na każdego uczestnika.

 •  Konferencja. Cyfryzacja. Biznes-Samorząd-Fundusze Europejskie

  Czas trwania:28.06.-20.07.2017
  W serii 8 konferencji w województwie lubelskim wzięło udział ok. 200 osób – przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z województwa lubelskiego oraz przedstawicieli lokalnego biznesu. Patronat nad wydarzeniem objęli Sławomir Sosnowski – Marszałek Województwa Lubelskiego oraz Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Partnerami Konferencji były firmy Microsoft oraz Sansec.
  Konferencja z uwagi na wielką wagę tematów związanych z rozwojem cyfryzacji i wprowadzaniem nowych rozwiązań technologicznych w jednostkach samorządu terytorialnego i przedsiębiorstwach poświęcona była pogłębianiu i promocji wiedzy w kontekście dalszego rozwoju i poprawy jakości usług świadczonych przez te podmioty. Głównymi tematami poruszanymi podczas forum były kwestie związane z: rozwojem cyfryzacji w obliczu postępu technologicznego; przygotowaniem i realizacją zamówień z zakresu cyfryzacji w JST; dobrymi praktykami rozwiązań informatycznych dla biznesu; cyfryzacją urzędu oraz funduszami europejskimi dla biznesu i JST. Konferencje odbyły się w miastach powiatowych województwa lubelskiego:Biała Podlaska, Lublin, Radzyń Podlaski, Biłgoraj, Chełm, Puławy, Zamość, Kraśnik.

 •  Półkolonie dla 527 osobowej grupy dzieci w 2016 roku

  Czas trwania: lato 2016
  W okresie wakacyjnym 2016 Stowarzyszenie „Dom Europy” zorganizowało półkolonie letnie dla 527 osobowej grupy dzieci i młodzieży w 10 miejscowościach z różnych województw Polski. Półkolonie odbyły się w Modliborzycach, Manasterzu, Raciechowicach, Moniakach, Krzczonowie, Trzebieszowie, Szóstce, Baranowie, Komarowie-Osadzie oraz w Sadku.
  Półkolonie letnie w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej zostały dofinansowane ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 375 zł na każdego uczestnika.

 •  Włącz się do działania – spotkanie z funduszami międzynarodowymi

  Czas trwania: 16.02.2017
  Realizacja szkolenia wynikała z potrzeby przekazania podstawowej wiedzy i umiejętności związanej z aplikowaniem o granty międzynarodowe. Szkolenie organizowane było bezpłatnie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli instytucji samorządowych odpowiedzialnych za współpracę międzynarodową i promocję województwa lubelskiego, osób reprezentujących ośrodki i centra kultury, centra nauczycielskie oraz uczelni i szkol wyższych.
  Spotkanie odbyło się  pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego – Sławomira Sosnowskiego oraz Prezydenta Miasta Lublin – Krzysztofa Żuka. Spotkanie zgromadziło ok. 40 osób zainteresowanych tematyką pozyskiwania grantów na działania partnerskie z innymi krajami.
  W ramach spotkania zaproszeni goście przedstawili następujące tematy:
  1. Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki przedstawiła p.Beata Jaczewska – Dyrektor Wykonawcza Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego
  2. Program Erasmus + i Regionalny Punkt Informacyjny Eurodesk Lublin przedstawił p.Mateusz Małyska – Prezes Zarządu Fundacji Sempre a Frente
  3. Fundusze Unijne dla organizacji pozarządowych przedstawił p. Bartłomiej Bartys z Oddziału Funduszy Europejskich, Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

 •  I Forum Cyfryzacji Województwa Lubelskiego

  Czas trwania: 18.11.2016
  Współorganizatorami Forum byli Urząd Marszałkowski w Lublinie i Lubelski Inkubator Technologii Informatycznych.
  Forum Cyfryzacji Województwa Lubelskiego było odpowiedzią na aktualne potrzeby jednostek samorządu terytorialnego związane z rozwojem cyfryzacji i wprowadzaniem nowych rozwiązań technologicznych w samorządach. Zgodnie z hasłem przewodnim forum: „Samorząd Jutra Zaczyna Się Dziś” duży nacisk położyliśmy na tematykę dotyczącą obsługi przedsiębiorców i inwestorów z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych oraz poprawę jakości usług publicznych świadczonych przez JST. Samorządowcy podczas forum mogli dowiedzieć się również, jak skutecznie pozyskiwać i inwestować unijne środki na wprowadzanie nowych technologii usprawniających działanie instytucji. Dodatkowo w strefie prezentacji firm ICT zapewniliśmy uczestnikom możliwość nawiązania współpracy i zapoznania się z szeroką ofertą regionalnych reprezentantów firm informatycznych. W I FCWL wzięło udział ponad 150 uczestników, w tym przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z województwa lubelskiego, a także przedstawiciele firm z branży informatycznej z całego regionu.

 •  Jak zaplanować, napisać i zrealizować projekt międzynarodowy

  Czas trwania: 28-30.10.2016
  Współorganizator na miasto Lublin – Stowarzyszenie „Dom Europy”
  Celem warsztatów i szkolenia było jest przekazanie podstawowej wiedzy i nabycie umiejętności związanych z planowaniem i realizacją partnerskich projektów międzynarodowych oraz pozyskiwaniem na nie dofinansowań. W ramach szkolenia uczestnicy mogli uporządkować posiadane już informacje na temat możliwości dofinansowania działalności organizacji; poznać liczne, dostępne dla NGO, źródła dofinansowania projektów i wybiorą najbardziej odpowiednie dla ich organizacji; nauczyć się, jak zaplanować projekt, pozyskać partnerów zagranicznych ,zorganizować pracę projektową; pod okiem kompetentnych doradców stworzyć kompletny projekt dla swojej organizacji w postaci wniosku o dofinansowanie.
  Szkolenia były realizowane dla członków, pracowników, współpracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych, planujących realizację projektów międzynarodowych, z terenu całej Polski.  Realizator – Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych. Warsztaty i szkolenie byłyrealizowane w ramach projektu „Wiemy czego chcemy. Sieć realizatorów projektów międzynarodowych”, dofinansowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

 •  Szkolenie z Prawa Zamówień Publicznych

  Czas trwania: kwiecień 2016 r.
  Miejsce realizacji: Ryki i Biłgoraj
  Celem szkolenia było zapoznanie uczestników ze zmianami wprowadzonymi w ustawie zamówień publicznych 2016.  Szkolenia realizowane były dla pracowników jednostek samorządowych należących do Stowarzyszenia Dom Europy i instytucji im podlegających. Nowa ustawa Pzp przyniesie duże zmiany w systemie zamówień publicznych, m.in. obowiązek prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w formie elektronicznej oraz tzw. jednolity europejski dokument zamówienia załączany przez wszystkich wykonawców do oferty. Szkolenia poprowadził mgr inż. Krzysztof Brogowski – Wice Prezes Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i  Konsultantów Zamówień Publicznych w Warszawie.

 •  Kompetentni kluczowo – szkolenia dla nauczycieli z powiatu biłgorajskiego

  Czas trwania: 01.07.009r. – 31.12.2009r.
  Całkowity budżet: 148 300 PLN
  Partnerzy: Gmina Tarnogród
  Celem projektu było podniesienie poziomu kompetencji 60 nauczycieli z obszarów wiejskich powiatu biłgorajskiego. Celem szczegółowym projektu było umożliwienie nauczycielom uczącym na terenie powiatu biłgorajskiego bezpłatnego podniesienia kwalifikacji zawodowych.

 •  Eko-Roztocze

  Czas trwania projektu: 01.08.2009 r. – 31.07.2010 r.
  Całkowity budżet: 737 020 zł
  Partnerzy: Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II w Tomaszowie Lubelskim
  Celem głównym projektu było wsparcie zdolności przystosowawczych pracowników funkcjonujących na obszarze powiatów zamojskiego, hrubieszowskiego i tomaszowskiego w zakresie ekoturystyki wobec EURO 2012. Celem szczegółowym projektu było przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń, nabycie umiejętności wykorzystywania „zielonych technologii” w turystyce, nabycie umiejętności zarządzania farmą.

 •  ABC nowoczesnego przedsiębiorcy – szkolenia dla pracujących w branży turystyki, handlu i usług

  Czas trwania projektu: 01.08.2009 r. – 31.01.2011 r.
  Całkowity budżet: 929 960 zł
  Celem głównym projektu był wzrost poziomu kształcenia ustawicznego oraz umiejętności pracowników z sektora turystyki, handlu i usług przez uzyskanie kwalifikacji zawodowych, które pozwolą zwiększyć mobilność na rynku pracy 315 osób, mieszkańców Województwa Lubelskiego pracujących i z własnej inicjatywy pragnących podnieść swoje umiejętności zawodowe do stycznia 2011 roku. Celem szczegółowym projektu było przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń, pobudzenie nastawienia mieszkańców Lubelszczyzny na kształcenie ustawiczne, przełamanie barier w myśleniu i kształtowanie swojej ścieżki kariery, wzrost kompetencji pracowników sektora turystyk, handlu i usług z zakresu przewidzianego w projekcie.

 • Bądź przedsiębiorcą- cykl szkoleń dla pracowników akademickich, absolwentów i studentów

  Czas trwania projektu: 01.03.2010 r. – 31.12.2010
  Całkowity budżet: 292 225 zł
  Celem projektu było zwiększenie wiedzy na temat przeprowadzenia działalności gospodarczej pracowników naukowych uczelni praz placówek naukowych, doktorantów, studentów oraz absolwentów uczelni zamieszkałych na terenie woj. Lubelskiego zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej typu spin off lub spin – out. W wyniku udziału w projekcie uczestnicy zdobyli umiejętności niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia własnej działalności.

 • Polsko-Ukraińska Agencja Transgraniczna – razem w stronę przyszłości

  Kontynuacja projektu „Wspieranie utworzenia Polsko-Ukraińskiej Agencji Współpracy Transgranicznej”
  Czas trwania: styczeń 2004-wrzesień 2005
  Budżet: 249 978 EUR, projekt finansowany w ramach programu TACIS Cross-Border Co-operation
  Partnerzy: Administracja Państwowa Obwodu Lwowskiego, Agencja Rozwoju Regionalnego i Integracji Europejskiej we Lwowie, Administracja Państwpowa Obwodu Wołyńskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

 •  Jednolity system informacyjny współdziałania ludności i organów władzy transgranicznego regionu Brześć-Lublin

  Czas trwania: 15.04.2008-30.03.2009
  Całkowity budżet: 122172,60 TACIS CBC
  Partnerzy: Polska-Lublin, Białoruś-Brześć
  Celem projektu było stworzenie wspólnego systemu informacyjnego transgranicznego regionu Brześć- Lublin poprzez opracowanie bazy danych, stworzenie strony internetowej i informatora oraz ustawienie info-kiosków w Brześciu i Lublinie. Informacje dostępne w trzech językach pozwolą na bliższe poznanie regionu transgranicznego, uzyskanie wszelkich informacji na temat władzy, instytucji i obiektów turystycznych w regionie.

 •  O nową jakość stosunków dobrosąsiedzkich: uzupełnienie Polsko-Ukraińskiej Regionalnej Strategii Transgranicznej

  Budżet: 468830,64 PLN
  Partnerzy: Stowarzyszenie „Dom Europy”, Urząd Marszałkowski woj. Lubelskiego, Urząd Marszałkowski Woj. Podkarpackiego, Agencja Rozwoju Regionalnego i Integracji Europejskiej we Lwowie, Euroregion Bug w Łucku, Fundusz Rozwoju Współpracy Transgranicznej w Użogrodzie.
  Celem projektu było zwiększenie możliwości współpracy transgranicznej regionów przygranicznych Polski i Ukrainy poprzez wypracowanie aktualnej i szczegółowej wspólnej regionalnej strategii współpracy transgranicznej i zapewnienie możliwości jej realizacji.

 •  Ocena efektywności Infrastruktury Transgranicznej

  Czas trwania: 01.01.2005-30.06.2007
  Całkowity budżet: 326 150 euro
  Dofinansowanie: 20 300 euro
  Partnerzy: Niemcy, Polska, Finlandia
  Celem projektu jest zbadanie zaangażowania pozycji regionów granicznych w systemie transportowym oraz wzmocnienie efektywności systemu transportowego w układzie transgranicznym w Europie i kompatybilności procesu zarządzania usług transportowych.

 •  Euroregiony i Nowe Sąsiedztwo. Regionalne innowacje instytucjonalne oraz instrumenty współpracy transgranicznej na zewnętrznych granicach UE – REGBOUR

  Czas realizacji: 01.01.2005-31.08.2006
  Budżet projektu: 440 374 euro
  Partnerzy: Wschodnia Finlandia (koordynator projektu), Dom Europy (Polska), Euroregion Delta-rhdopi(Grecja), Friuli-Venezia-Giulia (Włochy), Prowincja Varmland (Szwecja), Euroregion Nestos-Mesta (Grecja)
  Celem projektu jest poprawa zarządzania w regionach przygranicznych poprezz opracowanie innowacji instytucjonalnych oraz potencjalnych modeli nowych struktur transgranicznych. Projekt propaguje implementację instrumentów współpracy transgranicznej poprzez wymianę doświadczeń oraz prezentację najlepszych praktyk z wcześniejszych programów (Interreg, Tacis, Phare, CARD).

 • Sieć rozwijająca i promująca wymiany w kształceniu zawodowym – HAMONET

  Czas trwania: 01.06.2005-31.05.2007
  Całkowity budżet: 299 551 euro
  Wkład: 131 564 euro
  Partnerzy: Niemcy, Francja, Holandia
  Celem projektu jest stworzenie trwałej sieci ukierunkowanej na współpracę w dziedzinie kształcenia zawodowego. Myślą przewodnią była poprawa możliwości zatrudnienia studentów/uczniów i poprawa ich konkurencyjności rynkowej poprzez współpracę firm, izb handlowo-przemysłowych, uniwersytetów i władz lokalnych z regionów zaangażowanych w projekt. Ważnym celem szczegółowym było sprawienie by studia i szkolenia stały się w większym stopniu zorientowane na oczekiwania rynku. Innym celem szczegółowym było utworzenie bazy danych o stażach dla uczniów i studentów oraz firm automatycznie łączącej zapytania i oferty.

 •  Mobilność zawodowa-narzędzie kulturowo-językowe między regionem lotaryngii i województwem lubelskim – EUROPOLE

  Czas trwania: 01.11.2004-30.09.2006
  Całkowity budżet: 107 337 euro
  Partnerzy: Polska-Województwo Lubelskie, Francja-Rada Lotaryngii
  Projekt był rozszerzeniem projektu realizowanego w ramach programu Leonardo da Vinci „Sieć staży i kultur Europy Środkowo-Wschodniej”. Produkty otrzymane w wyżej wymienionym projekcie tj. przewodnik dotyczący mobilności zawodowej oraz bank danych o stażach i stanowiskach pracy, były dostosowane do specyfiki Regionu Lotaryngii i Województwa Lubelskiego.

 • Sieć staży i kultur krajów Europy Środkowo-Wschodniej
  Czas trwania: 1.10.2003-30.09.2006
  Całkowity budżet: 741 310 euro
  Partnerzy: Francja, Belgia, Czechy, Węgry, Łotwa, Polska, Portugalia, Słowacja, Rumunia
  Projekt ten miał na celu promowanie oraz zwiększenie wymiany zawodowej pomiędzy państwami Europy Zachodniej a Środkowej i Wschodniej. Dotyczy to wszystkich osób, które są zainteresowane zdobyciem doświadczenia zawodowego, zarówno tych, którzy odbywają staż jak i tych, którzy rozpoczęli już pracę.
  Efektem realizacji projektu były przewodniki zaaierające praktyczne rady jak odbyć staż lub zdobyć doświadczenie zawodowe w krajach uczestniczących w projekcie. Oprócz przewodnika stworzony został także bank danych o stażach i stanowiskach pracy, mający na celu ułatwienie wymian Wschód-Zachód i odwrotnie.
 •  Europejska sieć kompetencji dla staży międzynarodowych-EU-NEXT

  czas trwania: 01.10.2004-30.09.2007
  Całkowity budżet: 895 610 euro
  Partnerzy: Francja, Austria, Belgia, Niemcy, Hiszpania, Włochy, Litwa, Polska, Holandia, Portugalia
  Projekt zakładał stworzenie sieci partnerów, których zadaniem była identyfikacja oraz promowanie już istniejących produktów związanych z mobilnością zawodową. Stworzone zostało także narzędzie internetowe, zawierające bazę danych-najlepszych praktyk związanych z mobilnością zawodową.