Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku do 16 roku życia do udziału w półkoloniach w Krzczonowie. Półkolonie odbędą się w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Krzczonowie w terminie 13.08.2018 – 25.08.2018.

W programie 10 dni półkolonii zapewniamy moc wycieczek i atrakcji dla dzieci i młodzieży.
Zajęcia trwają 6 godzin dziennie.Koszt to tylko 70 zł dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS.

Organizatorem półkolonii jest Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej „Dom Europy”. Półkolonie dofinansowane są w ramach Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

TERMIN PÓŁKOLONII: 13 – 25.08.2018 r.

Program półkolonii to m.in:
 • zajęcia na trampolinach „Mania Skakania” w Lublinie
 • zajęcia na Słonecznym Wrotkowie
 • jazda samochodami terenowymi
 • wycieczka do kina w Felicity
 • wycieczki do Lublina, Janowa Lubelskiego, Walentynowa
 • wycieczki szlakami górskimi
 • gry i zabawy edukacyjne
 • program promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej
 • transport
 • wyżywienie
 • opiekę wykwalifikowanej kadry
 
Kontakt w sprawie półkolonii:
Telefon do Szkoły: 81 5664110
Telefon do Organizatora: 508194663

Dokumenty jakie należy przygotować to:

 1. Zaświadczenie o ubezpieczeniu wydane przez oddział KRUS 
 2. Karta kwalifikacyjna – do pobrania (dotyczy wszystkich dzieci). Karta musi być podpisana przez oboje rodziców / opiekunów prawnych.
 3. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych do pobrania (dotyczy dzieci rodziców ubezpieczonych w KRUS)

Dodatkowo w przypadku rodziców o innym nazwisku niż dziecko – oświadczenie o posiadaniu innego nazwiska niż dziecko – do pobrania


Zaświadczenie KRUS powinno wykazywać, że jedno z rodziców/prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno – rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS. Zaświadczenia muszą być wystawione na rodziców/prawnych opiekunów.

Rodzice/opiekunowie prawni pobierający rentę bądź emeryturę zobowiązani są o przedstawienie zaświadczeń z KRUS, stwierdzających pobieranie renty bądź emerytury z KRUS (odcinek o wysokości renty nie jest dokumentem). Wszystkie dokumenty muszą być oryginalne.


WYPEŁNIONE DOKUMENTY należy przynieść do Szkoły Podstawowej w Krzczonowie. 

_________________

WYPOCZYNEK LETNI W FORMIE PÓŁKOLONII W 2018 R. W RAMACH PROGRAMU PROMOCJI ZDROWIA I PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ ZOSTAŁ DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SKŁADKOWEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW W KWOCIE 375,00 ZŁ NA KAŻDEGO UCZESTNIKA.
___________