Jeżeli chcesz zrealizować w 2018 roku polsko-ukraińskie projekty młodzieżowe, zapraszamy do składania wniosków. To już trzecia edycja konkursu, dzięki któremu można realizować projekty takie jak wymiany młodzieżowe, seminaria, spotkania (w tym szkolenia) oraz projekty informacyjne.

Celem projektów jest zachęcenie młodzieży i osób pracujących z młodzieżą do wspólnych działań, które pozwolą na wzajemne zbliżenie się, odkrywanie wspólnych korzeni, przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii oraz we współczesnych relacjach.

Wnioski składać mogą organizacje, których działalność skierowana jest do młodzieży – mogą być to organizacje pozarządowe, instytucje oświatowe i publiczne (wnioskodawcami nie mogą być jednak podmioty komercyjne). Oprócz młodzieży uczestnikami projektów mogą być również osoby pracujące z tą grupą wiekową.

Projekty, które otrzymają dofinansowanie w ramach konkursu 2018 muszą zostać zrealizowane pomiędzy 1 czerwca, a 31 października.

Wnioski można składać do 16 marca 2018 r.

Na dofinansowanie projektów przewidziano 3 800 000 zł.

Więcej informacji na stronie:

http://www.wymianymlodziezy.frse.org.pl/blog/nabor-wnioskow-w-ramach-polsko-ukrainskiej-rady-wymiany-mlodziezy-na-rok-2018-otwarty