• Myślisz o realizacji projektu międzynarodowego?
  • Chcesz zrealizować projekt w obszarze kultury, edukacji, promocji turystyki?
  • Poszukujesz środków na projekty naukowe i badawcze? Myślisz o wymianie młodzieży?

Włącz się do działania i przyjdź na bezpłatne spotkanie z funduszami międzynarodowymi!

Spotkanie odbędzie się 16 lutego w godzinach 10.00-15.00 w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie.

Wydarzenie odbywa się pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego – Sławomira Sosnowskiego oraz Prezydenta Miasta Lublin – Krzysztofa Żuka.

Spotkanie adresowane jest przede wszystkim do przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli instytucji samorządowych odpowiedzialnych za współpracę międzynarodową i promocję z województwa lubelskiego, osób reprezentujących ośrodki i centra kultury, środowiska nauczycielskie oraz uczelnie i szkoły wyższe.

Poznaj Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki mechanizm wspomagania różnych form współpracy krajów z Grupy Wyszehradzkiej, czyli Czech, Węgier, Polski i Słowacji oraz integrację tych państw z Unią Europejską. Współpraca kulturalna, edukacja, wymiana młodzieży, promocja turystyki – tak to wszystko możesz zrealizować w ramach Funduszu Wyszehradzkiego. Przyjdź na spotkanie a dowiesz się jak aplikować o środki funduszu oraz w jaki sposób możesz podnieść szanse na dofinansowanie projektu. Prezentacje o funduszu poprowadzi Beata Jaczewska – Dyrektor Wykonawcza Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

Zmierz się z Europą dla Obywateli programem wspierającym projekty związane z tematyką obywatelstwa europejskiego, inicjatyw lokalnych, zaangażowania społecznego i demokratycznego oraz pamięci europejskiej. Podczas spotkania poznasz zasady ubiegania się o dofinansowanie w programie UE „Europa dla obywateli”, dowiesz się również o priorytetach programu i najczęściej popełnianych błędach podczas przygotowania aplikacji. Prezentacje o funduszu poprowadzi Marta Jagura – specjalista ds. merytorycznych w Punkcie Kontaktowym „Europa dla obywateli” 

Włącz się w Akcje Erasmus +, czyliprogram realizowany w ramach unijnej perspektywy 2015-2020 oferujący wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu. W praktyce program Erasmus+ umożliwia zagraniczne wyjazdy w celach edukacyjnych dla uczniów, studentów, kadry edukacyjnej i pracowników młodzieżowych oraz wspiera budowę partnerstw pomiędzy placówkami edukacyjnymi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit na rzecz poszerzania wiedzy i wzmacniania/rozwoju innowacyjności. Szczegółowe możliwości wykorzystania środków z programu Erasmus+ przedstawi Mateusz Małyska – Prezez Zarządu Fundacji Sempre a Frente.

Skorzystaj z usług sieci Eurodesk, czyli  punktów informacyjnych dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą. Sieć Eurodesk prowadzi bazę polskich i europejskich programów grantowych, organizacji i instytucji, szkoleń, projektów, w których można wziąć udział i projektów zrealizowanych. Sieć Eurodesk to również know-how na temat projektów związanych z młodzieżą, edukacją, mobilnością, szkoleniami i Unią Europejską. Prezentacje o Eurodesk poprowadzi Monika Mieleszko – konsultanka Regionalnego Punktu Informacyjnego Eurodesk Lublin.

Bezpłatne spotkanie informacyjne organizowane jest przez Europejskie Centrum integracji i Współpracy Międzynarodowej „Dom Europy”

Przyjdź i przekonaj się jak bez obaw aplikować o granty międzynarodowe!

REJESTRACJA

W razie pytań lub wątpliwości skontaktuj się z nami:

tel. 508-194-663

e-mail: domeuropy@lubelskie.pl