Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci stają się już naszym cyklicznym a zaraz jednym z ulubionych corocznych działań. Każdego roku staramy się sprawić aby jak najwięcej dzieci mogło spędzić ciekawe i pełne atrakcji wakacje.

Uczestnicy organizowanego przez Dom Europy wypoczynku letniego biorą udział m.in. w ciekawych wycieczkach krajoznawczych poznając historię, kulturę i tradycję odwiedzanego regionu, aktywnie spędzają czas podczas plenerowych i świetlicowych zajęć tematycznych oraz sportowo – rekreacyjnych. Ponadto podczas licznych zabaw i konkursów mogą wykazać się inwencją twórczą i umiejętnością rywalizacji indywidualnej i zespołowej.

Od 2015 w naszych koloniach wzięło udział już 737 dzieci!

W 2015 roku z własnych środków oraz wsparcia urzędu marszałkowskiego w Lublinie zorganizowaliśmy kolonię letnią dla 20 osobowej grupy dzieci z Ukrainy w wieku 6-14 lat z rodzin biorących udział w działaniach antyterrorystycznych na wschodzie Ukrainy oraz 10 osobowa grupa ich polskich rówieśników z powiatu janowskiego w ośrodku wypoczynkowym „Zalew”

W 2016 roku Stowarzyszenie „Dom Europy” zorganizowało półkolonie letnie dla 527 osobowej grupy dzieci i młodzieży w 10 miejscowościach z różnych województw Polski. Półkolonie odbyły się w Modliborzycach, Manasterzu, Raciechowicach, Moniakach, Krzczonowie, Trzebieszowie, Szóstce, Baranowie, Komarowie-Osadzie oraz w Sadku.

W 2017 roku zorganizowaliśmy 5 turnusów wypoczynku letniego, w których wzięło udział 170 uczestników:

  • kolonia w Zakopanem w ośrodku wypoczynkowym „Halny” dla 50 dzieci rolników
  • półkolonia w Zespole Szkolno-przedszkolnym w Krzczonowie dla 19 dzieci rolników
  • półkolonia w Szkole Podstawowej w Trzebieszowie dla 40 dzieci rolników
  • półkolonia w Szkole Podstawowej w Modliborzycach dla 37 dzieci rolników
  • półkolonia w Szkole Podstawowej we Wszachowie dla 24 dzieci rolników

Zachęcamy do zapoznania się z wakacyjną fotorelacją!

Wypoczynek letni w formie kolonii w 2017 r. realizowany w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750,00 zł na każdego uczestnika.

Wypoczynek letni w formie półkolonii w 2017 r.  realizowany w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 375,00zł na każdego uczestnika.