Zamówienia do których nie stosuje się przepisów prawa zamówień publicznych:

  1. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usług  tłumaczenia symultanicznego podczas dwóch wydarzeń organizowanych przez Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej„Dom Europy” w Lublinie

Zmiany:
16.10.2017r.  – w związku z omyłką pisarską w wzorze formularza cenowego poniżej zamieszczamy poprawny wzór formularza cenowego
Wzór formularza ofertowego

Odpowiedzi na pytania dotyczące zamówienia:
Czy zapytanie dotyczy również wypożyczenia sprzętu do tłumaczeń
Odp:  Zapytanie nie dotyczy wypożyczenia sprzętu do tłumaczenia, w/w sprzęt zapewnia zamawiający.

Unieważnienie postępowania
Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej „Dom Europy” unieważnia zaproszenie do składania ofert z dnia 13.10.2016 r. na tłumaczenia symultaniczne  podczas dwóch wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie „Dom Europy” w Lublinie w terminie 07.11.2017 rok i 08.11.2017 rok.

Zamawiający informuje, że postępowanie na niniejsze zadanie zostaje unieważnione z uwagi na istotne zmiany związane z organizacją wydarzeń w dniu 07.11.2017 rok a co za tym idzie nastąpiły zmiany dotyczące potrzeb w zakresie sposobu realizacji tłumaczeń symultanicznych.

Wykonawcy, którzy złożyli odpowiedź na w/w zapytanie ofertowe zostaną poinformowani o unieważnieniu postępowania drogą mailową. Wszystkich zainteresowanych przepraszamy za zaistniałą sytuację i zapraszamy do udziału w nowym postępowaniu.