1. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usług  tłumaczenia symultanicznego podczas dwóch wydarzeń organizowanych przez Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej„Dom Europy” w Lublinie z dnia 24.10.2017 r.

27.10.2017

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi treści zapytania ofertowego oraz zmianami niezależnymi od Zamawiającego zaktualizowane zostało zapytanie ofertowe, przedłużony został również termin składania ofert.