W okresie ferii zimowych 2-11 luty 2018 r. organizujemy zimowisko dla dzieci w wieku 10-16 lat.  Zapewniamy opiekę doświadczonej i specjalistycznej kadry, która zaraża pasją i energią oraz program wypełniony po brzegi zimowymi atrakcjami – wszystko to czeka na Was tej zimy!

MAMY WOLNE MIEJSCA NA ZIMOWISKO! – ZGŁOŚ SIĘ JUŻ DZIŚ!

Stowarzyszenie Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej „Dom Europy”
przedstawia ofertę wypoczynku zimowego dla 50 dzieci w RABCE ZDRÓJ koło Zakopanego.

Termin zimowiska: 02 – 11 luty 2018 rok 
Miejsce: Dom Wypoczynkowy Żuraw w Rabce Zdrój
Uczestnicy: 50 dzieci w wieku 10-16 lat (urodzonych po 1 stycznia 2002 roku)

Program:

 1. Zajęcia sportowe na stoku narciarskim z nauką jazdy na nartach wg stopnia zaawansowania pod opieką instruktorów narciarskich (zapewniamy sprzęt, buty, kaski i karnety na stok)!!! Tylko u nas, taka oferta!
 2. Zajęcia sportowe na lodowisku;
 3. Zajęcia pływackie w Aquaparku w Zakopanem;
 4. Zwiedzanie Rabki Zdrój (Park Zdrojowy, Królewska Góra, Pomnik Św. Mikołaja itp.);
 5. Wycieczki krajoznawcze m.in. do Zakopanego (Krupówki, Gubałówka i wycieczki szlakami górskimi
  z przewodnikiem górskim);
 6. Gry i zabawy na śniegu: zjazdy na jabłuszkach, bitwa na śnieżki i inne zimowe zabawy;
 7. Zajęcia na świeżym powietrzu, m.in. ognisko z pieczeniem kiełbasek, kulig;
 8. Gry i zabawy integracyjne na świetlicy: zajęcia plastyczne, zajęcia taneczno-ruchowe, dyskoteki, zawody sportowe i inne atrakcje kolonijne;
 9. Realizacja programu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.

KOSZT ZIMOWISKA  dla dzieci rodziców ubezpieczonych w ZUS: 1455 zł


OFERTA SPECJALNA DLA DZIECI ROLNIKÓW UBEZPIECZONYCH W KRUS: 700 zł


Pozostałą kwotę dopłaca Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750 zł na uczestnika*


Warunki oferty specjalnej dla dzieci rolników: wymagane jest potwierdzenie uprawnień do świadczenia KRUS (oryginał zaświadczenia wystawionego przez terenowy oddział KRUS). UWAGA: nie będą uwzględniane odcinki wpłat!!!)

Oryginał zaświadczenia pobranego z KRUS, powinienem wykazywać, że jedno z rodziców/prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno – rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS. Zaświadczenia muszą być wystawione na rodziców/prawnych opiekunów.

Rodzice/opiekunowie prawni pobierający rentę bądź emeryturę zobowiązani są o przedstawienie zaświadczeń z KRUS, stwierdzających pobieranie renty bądź emerytury z KRUS (odcinek o wysokości renty nie jest dokumentem). Wszystkie dokumenty muszą być oryginalne!


W cenie zimowiska gwarantujemy:

 • Bogaty program turystyczny i kulturalny
 • Sprzęt narciarski, karnety oraz opiekę instruktora na stoku
 • Zakwaterowanie i wyżywienie – 5 posiłków dziennie
 • Ubezpieczenie
 • Transport autokarowy z woj. lubelskiego do Rabki oraz w czasie wypoczynku
 • Opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej
 • Opiekę medyczną, przewodnika, ratownika
 • Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów

BRAK UKRYTYCH KOSZTÓW W OFERCIE!

Warunki uczestnictwa:

 1. wiek uczestnika 10– 16 lat (kwalifikacji podlegają dzieci urodzone w latach 2002 – 2008);
 2. Wypełniona prawidłowo i wysłana do organizatora karta kwalifikacyjna uczestnika;
 3. Wypełnione oświadczenie do przetwarzania danych osobowych;
 4. Potwierdzenie uprawnień do świadczenia KRUS w przypadku dzieci rolników (oryginał zaświadczenia wystawionego przez terenowy oddział KRUS). UWAGA: nie będą uwzględniane odcinki wpłat!!!)
 5. W przypadku innego nazwiska rodzica i dziecka – opiekunowie prawni zobowiązani są dostarczyć wyrok/decyzję Sądu o prawach do opieki nad dzieckiem. Rodzic o innym nazwisku niż dziecko zobowiązany jest przedstawić akt urodzenia dziecka.
 6. Uczestnicy muszą posiadać w trakcie kolonii aktualną legitymację szkolną

Dokumenty do pobrania: (wystarczy kliknąć w dokument)

 1. Karta Kwalifikacyjna
 2. Wzór wypełnienia karty kwalifikacyjnej
 3. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
 4. Oferta dla rodziców

WYPEŁNIONE DOKUMENTY należy wysłać drogą pocztową na adres:
Europejskie Centrum Integracji I Współpracy Samorządowej „Dom Europy”
Marii Curie Skłodowskiej 32/9
20-029 Lublin


Po zatwierdzeniu przez Organizatora dokumentów należy dokonywać wpłaty na konto Stowarzyszenia Dom Europy:
Europejskie Centrum Integracji I Współpracy Samorządowej „Dom Europy”
Marii Curie Skłodowskiej 32/9. 20-029 Lublin
Numer konta: 80 2030 0045 1110 0000 0261 1360
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 49, 20-076 Lublin

TYTUŁEM:
Imię i nazwisko dziecka, wpłata na działalność statutową, zimowisko 2018
(np. Jan Kowalski, wpłata na działalność statutową, zimowisko 2018)
W przypadku wpłat za całą grupę- należy wpisać – Wpłata na działalność statutową zimowisko 2018


Informacja i Rezerwacja miejsc na zimowisko: 508-194-663, domeuropy@lubelskie.pl


*W przypadku stwierdzenia braku stosownych zaświadczeń KRUS w czasie trwania wypoczynku lub stwierdzeniu, iż na ich podstawie uczestnicy nie są uprawnieni do skorzystania z dofinansowania Funduszu Składkowego, kosztami wyjazdu zostanie obciążona rodzic dziecka.

* Wypoczynek zimowy w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750 zł na każdego uczestnika.

*· uczestnicy muszą posiadać w trakcie kolonii aktualną legitymację szkolną